PROFETEER
TEGEN
DE NATIES

Een boek over de eindtijd door Ronald Weinland

Openb. 10:11

ALS JIJ BEREID BENT TE LUISTEREN
Zal God luisteren

ALHOEWEL eindtijdgebeurtenissen tussen 2008 en 2012 vervuld zouden worden, legt dit boek uit waarom God de dingen zeven jaar vooruit heeft geschoven. Dit boek onthult waarom God nu genadig is voor miljoenen mensen, zodat zij kunnen leven in een nieuw tijdperk, dat volgt na Wereld Oorlog III.

God heeft doorheen de tijd vele profeten naar verschillende naties gestuurd. Slechts één keer nam een heel volk dit in acht en luisterde. Als gevolg daarvan werd dit volk van totale vernietiging gespaard.

De mensheid leeft nu in de tijd die vaak ‘de eindtijd’ genoemd wordt. Het is niet het einde van de mens, het is het eind van menselijke zelfbestuur. Als God niet zou ingrijpen in deze kernoorlog, die voor de deur staat, zou de mens zichzelf vernietigen – zo zegt God Almachtig!

Momenteel zitten wij in de laatste stuiptrekkingen van de beschaving. Deze wereld zal inzien dat de mens zichzelf niet kan regeren zoals hij zou moeten. Miljarden mensen zullen sterven in de meest verschrikkelijke tijden in de menselijke geschiedenis. Wie zal er bereid zijn om te luisteren en wie zal er zijn leven proberen te redden?

RONALD WEINLAND
De laatste profeet en apostel die naar de naties gestuurd wordt

Ronald Weinland is de auteur van drie boeken. In deze boeken worden profetische eindtijdgebeurtenissen geopenbaard, die in de voorbije 12 jaar in versneld tempo zijn toegenomen.

Met dit boek, Profeteer tegen de Naties probeert Ronald Weinland mensen te informeren en te waarschuwen voor een derde Wereldoorlog, welke voor de deur staat. Hij legt uit hoe belangrijk het is om te begrijpen wat God gezegd heeft over deze laatste oorlog voor de mensheid, Miljarden mensen zullen sterven. Men moet geïnformeerd zijn zodat men kan leren hoe men deze nucleaire holocaust kan overleven.

Als profeet en eindtijdapostel, aangesteld door God, heeft Ronald Weinland specifieke periodes gegeven, wanneer deze oorlog kan beginnen. De eerste periode van economische ineenstorting in de eindtijd, overheidsproblemen en Wereldoorlog III, was in de periode van 2008 tot 2013. In zijn laatste boek legt hij uit hoe God genadig zeven extra jaar aan de mens heeft gegeven, voordat deze laatste gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Het boek legt ook uit wat God veranderd heeft ten aanzien van de hoeveelheid en soort van vernietiging die zal plaatsvinden.

Wat in zijn laatste boek Profeteer tegen de Naties geschreven staat, is Gods laatste waarschuwing aan de mensheid. Deze laatste periode, waarin Wereldoorlog III zal beginnen, is korter dan de eerste periode. Deze periode duurt van eind 2017 tot Mei 2019. Gods boodschap, die Hij via Zijn profeet geeft, is simpel: ‘Als jij bereid bent te luisteren, zal God luisteren!’

ANDERE BOEKEN
En informatie

Ronald Weinland is de leider van The Church of God – Preparing for the Kingdom of God (De Kerk van God – die zich voorbereid op het Koninkrijk van God) Gods Kerk viert de zevende dag, de Sabbat en de zeven jaarlijkse Heilige Dagen die in Leviticus 23 gegeven worden. Het doel van de Kerk is om diegenen te leiden en onderwijzen die God in deze eindtijd in Zijn Kerk roept, evenals diegenen die God wakker maakt uit de verstrooiing die zich voorgedaan heeft in de Wereldwijde Kerk van God.

The Church of God – PKG

ANDERE BOEKEN geschreven door RONALD WEINLAND

2008 – Gods Laatste Getuigenis
De geprofeteerde Eindtijd